Şola Avukatlık Bürosu, 2005 yılından beri Türkiye genelinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Şola Avukatlık Bürosu ağırlıklı olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin iş hukuku, gayrimenkul, miras ve aile hukukuna ilişkin sorunlarının yanı sıra; bankacılık, finans, ticaret hukuku, sigorta hukuku, sözleşmeler hukuku ve icra hukuku konularında da danışmanlıktan dava sonuçlanıncaya kadar olan her türlü prosedürde hukuki destek sağlamaktadır.
Dava yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda davanın olası getirileri ve riskleri müvekkile aktarılmakta; yapılacak girişimler ve izlenecek stratejiler müvekkil onayı ile pratiğe geçirilmektedir. Dava ile ilgili aşamalar ve ortaya çıkan gelişmeler müvekkile sözlü ve yazılı şekilde sürekli ve düzenli olarak bilgi sunulmaktadır.
Bu hizmetlerin yürütülmesi esnasında Şola Hukuk Bürosu, müvekkillerinin kamuya açık olmayan her türlü bilgi ve belgelerini gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak muhafaza etmeyi ilke olarak benimsemiştir.
Hukuki çözümlemelerinde hızlı, doğru, kalıcılığı ve kaliteyi ilke edinen Şola Hukuk Bürosu, faaliyette bulunduğu hukuk hizmetlerinde; saygı, disiplin ve meslek etik kurallarından taviz vermeden mesleki faaliyetini sürdürmektedir.